Hvis du allerede er registreret, så log venligst på her

Faktureringsadresse
Angiv/rediger adresse
Leveringsadresse
Anvend faktureringsadresse som leveringsadresse
Angiv/rediger leveringsadresse
Navn Varenr. Pris: Antal Moms Rabat Total
 
Varer i alt
   

Valgte forsendelse

Ingen forsendelse valgt

Vælg venligst en forsendelsesmetode

 
Total:
kr0,00
kr0,00
Noter og specielle forespørgsler
Salgs- og leveringsbetingelserne

Handelsbetingelser

Definitioner:

Aftalens parter

"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til MC-X afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"MC-X" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:

På MC-X oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til MC-X via

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.

Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på MC-X er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.

Købers bestilling af varer fra MC-X udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til MC-X om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem Køber og MC-X er først indgået, når MC-X ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart væren afgå fra MC-X , Vælger du at modtagen varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:

MC-X yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Fakturaen skal fremvises til MC-X i forbindelse med anvendelse af reklamationen.

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til MC-X inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

MC-X har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for MC-X's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og MC-X.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for MC-X's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

MC-X afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:

Meddeler Kunden MC-X, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler MC-X det modtagne beløb.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer:

MC-X forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:

Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 30 dage.

Misbrug:

Misbrug af MC-X medfører politianmeldelse.

Links:

Nets Betalingsservice (tidligere PBS)

FDIH (Foreningen for Dansk Internethandel)

Forbrugerrådet Tænk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker

Forbrugerrådet

Forbrugerinformation

Forbrugerombudsmanden